Review Request

หากผู้ประกอบการท่านใด ประสงค์ที่จะให้ทาง ThinkOfLiving.COM ไปดำเนินการรีวิวเจาะลึก สินค้าอสังหาริมทรัพย์ของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ E-Mail my.beam@gmail.com (โปรดติดต่ออีเมล์เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับ)

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ไม่การันตีผลรีวิวใดๆ แต่การันตีผู้อ่านอย่างน้อย 5,000 Pageviews และจะวางแบนเนอร์รีวิวเจาะลึกของท่าน ไว้ในตำแหน่ง Features อีกอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่บทความรีวิวถูกเผยแพร่

2) ข้อมูลที่ผู้ประกอบการให้กับทาง ThinkOfLiving.COM จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างน้อย 7 วัน นับจากวันที่บทความรีวิวถูกเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์​ เช่น ข้อมูลเรื่องราคา เพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภค และข้อเท็จจริง (Fact) ที่ทางผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับ ThinkOfLiving.COM เพื่อเผยแพร่ออกไปนั้น จะต้องรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

3) ผังโครงการ ผู้ประกอบการสามารถเลือกว่าจะให้นำเสนอหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับความต้องการของผู้ประกอบการ

4) โปรดส่ง แผนที่โครงการ เส้นทางการเดินทาง เวปไซต์โครงการ (ถ้ามี) และเวลานัดหมาย ให้กับทาง ThinkOfLiving.COM

5) การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ หรือชำระเป็นเงินสดเมื่อทาง ThinkOfLiving.COM เดินทางไปถึงโครงการ บทความรีวิวจะถูกเผยแพร่เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น ภายในเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ทาง ThinkOfLiving.COM เดินทางไปเก็บข้อมูลที่โครงการ

6) ลิขสิทธิ์ของบทความ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นของผู้เขียน

Advertisements

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s