ศปภ. แถลงมาตรการเยียวยา ครอบครัวละ 5,000 บาท กทม. 30 เขต 6 แสนครัวเรือน

ศปภ

ศปภ แถลง

ศปภ. แถลงมาตรการเยียวยา ครอบครัวละ 5,000 บาทผ่านเฟสบุ๊ค 621,355 ครัวเรือน ที่ประสบภัยใน 30 เขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเงื่อนไข 2 กรณีคือ

  1. น้ำท่วมฉับพลัน ทรัพย์สินเสียหาย
  2. น้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อย
ประกาศช่วยเหลือก็ดีแต่อย่าลืมคนไทยต่างจังหวัดที่เดือนร้อนแต่ไม่ใช่ กทม. นะครับ

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากงบประมาณรายงานประจำปี 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามข้อมูลผู้ประสบภัยเบื้องต้นของกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 30 เขต 621,355 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,106 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครต้องมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนผู้ประสบภัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสิน ตามหลักเกณฑ์ที่มีบ้านเรือนพักอาศัยประจำ 2 กรณีคือ 1.น้ำท่วมฉับพลัน ทรัพย์สินเสียหาย 2. น้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยทั้ง 2 กรณีต้องอาศัยประจำในกรุงเทพมหานครและเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครออกให้เท่านั้น กรณีผู้ประสบภัยซ้ำซ้อน 2 กรณี ให้ได้รับในกรณีเดียว โดยให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ และจ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ศปภ.

Advertisements

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s