บ้านและคอนโดพฤกษา 73 โครงการจมน้ำ ตัวเลขยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด 1 พ.ย. 54

73 หมู่บ้านพฤกษา จมน้ำ

ตัวเลขหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายของพฤกษามากขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจ ล่าสุดเมื่อวานนี้ 1 พฤศจิกายน ตัวเลขได้วิ่งขึ้นไปที่ 73 โครงการ ซึ่งศูนย์ Pruksa Live ที่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยได้ขยายมาตรวัดความเสียหายจาก ระดับ ท่วม 40 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นสูงสุด 80 เซนติเมตรขึ้นไป พบว่ามีสิบกว่าหมู่บ้านเลื่อนความเสียหายขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุด

คำจำกัดความของ”ระดับความรุนแรง”

  • ระดับ 1 โครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากน้ำท่วม มีการทำคันกั้นน้ำและสูบน้ำออกแล้ว อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
  • ระดับ 2 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูงไม่เกิน 20 ซม.
  • ระดับ 3 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูง 20-40 ซม.
  • ระดับ 4 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถระบายน้ำได้ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระดับน้ำสูง 40-80 ซม.
  • ระดับ 5 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถระบายน้ำได้ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระดับน้ำสูงเกิน 80 ซม.

ลำดับ โครงการ ระดับความรุนแรง มาตรการความช่วยเหลือ
(ณ วันที่ 01/11/2554
เวลา 11.30 น.)
1 บ้านพฤกษา 16 (บางใหญ่) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
2 บ้านพฤกษา 20 (ลำลูกกา-คลอง 2) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26-28/10/54)
3 บ้านพฤกษา D (รังสิต – คลอง 3) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– ดำเนินการอพยพลูกค้าบางส่วนออกจากโครงการ (23/10/54)
– ประสานงานกับ อบต. และทหาร จัดหาเรือ-รถ อพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54)
4 บ้านพฤกษา 30/2 (บางบัวทอง) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
5 บ้านพฤกษา 31 (พุทธมณฑลสาย 4) 5  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 – 13/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (18/10/2554)
6 บ้านพฤกษา 35 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
7 บ้านพฤกษา 38/1 (บางกรวย-ไทรน้อย) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
8 บ้านพฤกษา 39 (แก้วอินทร์ – บางใหญ่) 5  – โครงการฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (22/10/2554)
9 บ้านพฤกษา 40 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดหาเรือพาย จำนวน 2 ลำ บริการอพยพลูกค้า (26/10/54)
– มีรถทหารบริการอพยพหน้าโครงการฯ  (26/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (27/10/2554)
10 บ้านพฤกษา 41 (กันตนา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
11 บ้านพฤกษา 44 (รังสิต – คลอง 2) 5  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการ
12 บ้านพฤกษา 45 (ลาดปลาดุก) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
13 บ้านพฤกษา 49/1 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
14 บ้านพฤกษา 49/2 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
15 บ้านพฤกษา 50 (กรุงเทพ-ปทุมธานี) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (20/10/2554)
16 บ้านพฤกษา นารา (โรจนะ-อยุธยา) 3  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 – 14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารกล่องปรุงสดไปมอบให้ลูกค้าในโครงการฯ (18/10/2554)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว
– ประสานงานและขอรับความช่วยเหลือด้านถุงยังชีพและอาหารสดจากหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับถุงยังชีพ/อาหาร มามอบให้ลูกค้าที่ยังอยู่ในโครงการฯ ทุกวัน (31/10/54)
– ระดับน้ำในโครงการเริ่มลดลงเรื่อยๆ / สามารถเดินทางออกจากโครงการได้ (31/10/54)
17 บ้านพฤกษา 54/1 (วงแหวน – คลองถนน)
** New **
3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
18 บ้านพฤกษา 54/2 (วงแหวน – คลองถนน)
** New **
3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
19 บ้านพฤกษา 57 (ลำลูกกา – คลอง 3) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือเพียง 5-6 หลังเท่านั้น (26/10/54)
20 พฤกษาวิลล์ 7 (รังสิต – คลอง 2 ธัญบุรี) 5  – บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ และอพยพลูกค้าออก (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือ1 ลำ บริการลูกค้า  เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ และอพยพลูกค้าออก (31/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / มีลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 20 หลัง (31/10/54)
21 พฤกษาวิลล์ 8/1 (สรงประภา – หลักสี่) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (28/10/54)
22 พฤกษาวิลล์ 15 (รัตนาธิเบศร์ – ซ.วัดไผ่เหลือง) 5  – จัดหาและวางกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม (20/10/54)
– จัดเตรียมเรือ 3 ลำ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว (31/10/54)
– มีเรือให้ รปภ. ใช้สำหรับลาดตระเวณตรวจโครงการ (31/10/54)
23 พฤกษาวิลล์ 16 (รังสิต – คลอง 3) 5  – เพิ่มกระสอบทรายกั้นน้ำ จากเดิม 4,000 ถุง เป็น 6,000 ถุง (19/10/54)
– เพิ่มปั๊มน้ำเป็น 6 เครื่อง (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถยนต์หกล้อ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (25/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ
– ยกเลิกรถบริการลูกค้า แต่มีเรือประจำโครงการ สำหรับบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (31/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / เหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 20 หลัง (31/10/54)
24 พฤกษาวิลล์ 18 (เพชรเกษม 110) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบระบายน้ำออกจากโครงการ (เปิดปั๊มน้ำตลอดเวลา)
– จัดหากระสอบทรายเพิ่มเติม (31/10/54)
– กั้นกระสอบทรายจำนวน 1,500 กระสอบ (1/11/54)
– เตรียมพร้อมอพยพลูกค้าในโครงการ หากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมาก
25 พฤกษาวิลล์ 19 (ปิ่นเกล้า – วงแหวน) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– อยู่ระหว่างจัดหาเรือบริการลูกค้า (31/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 50 หลัง (31/10/54)
26 พฤกษาวิลล์ 20 (ลำลูกกา – ดอนเมือง) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / จัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
– บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดหาเรือ เพื่อบริการรับ-ส่งลูกค้า (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (29/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 20 หลัง (31/10/54)
27 พฤกษาวิลล์ 22 (พระราม 5-2) 4  – เพิ่มปั๊มน้ำ และเสริมหินคลุกเพื่อกั้นน้ำ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22/10/54)
– มีรถบริการลูกค้า เข้า-ออกโครงการ จอดประจำอยู่หน้าปากซอย ตรงร.ร. The Rich (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ 6 ล้อ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (29/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 40 หลัง (31/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (1/11/54)
28 พฤกษาวิลล์ 28 (บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
– ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน / มีลูกค้าบางรายไม่ยอมออกจากโครงการ (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (29/10/54)
– บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (31/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 40 หลัง (31/10/54)
29 พฤกษาวิลล์ 33
(ปิ่นเกล้า – วงแหวน 2)
5  – มีคันดิน/หินคลุกสูง 50 ซม.
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22-23/10/54)
– ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (31/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการเพียง 3 หลัง (31/10/54)
30 พฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5) 2  – บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ เนื่องจากระดับน้ำนอกโครงการสูงมาก (23/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (29/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว / ยังเหลือลูกค้าอาศัยอยู่ในโครงการ 40 หลัง (31/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (1/11/54)
31 พฤกษาวิลล์ 36  (สรงประภา) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– เหลือลูกค้าเพียง 2 หลัง กำลังอพยพออกมา (31/10/54)
– โครงการถูกตัดระบบน้ำประปา/ไฟฟ้าแล้ว (31/10/54)
32 พฤกษาวิลล์ 37 (วัชรพล – เพิ่มสิน) 4  – ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (28/10/54)
– เหลือลูกค้าเพียง 2 หลังที่ไม่อพยพออกมา (31/10/54)
33 พฤกษาวิลล์ 41 (ติวานนท์ – รังสิต) 4  – บริษัทฯ จัดหารถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– อพยพลูกค้าทั้งหมดออกจากโครงการ (22-23/10/54)
– เหลือลูกค้าเพียง 1 หลังที่ไม่ยอมอพยพออกมา (31/10/54)
34 พฤกษาวิลล์ 44 (บรมราชชนนี – ปิ่นเกล้า) 3  – ส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าให้ขนของขึ้นที่สูง และเตรียมอพยพออกจากโครงการ (29/10/54)
– เหลือลูกค้าเพียง 4 หลังที่ไม่อพยพออกมา (31/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (1/11/54)
35 พฤกษาวิลล์ 46 (รังสิต – คลอง 3) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าเพียง 1 หลังที่ไม่อพยพออกมา (31/10/54)
36 เดอะคอนเนค 7/1 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 5  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
37 เดอะคอนเนค 7/2 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 5  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
38 เดอะคอนเนค 20 (ทางด่วนวัชรพล) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบระบายน้ำออกจากโครงการ
39 พฤกษาวิลเลจ 4 (บางใหญ่) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (22/10/54)
40 พฤกษาวิลเลจ 5 (วงแหวน-รัตนาธิเบศร์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มอพยพออกจากโครงการ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (22/10/54)
41 พฤกษาวิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ) 1  – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
42 พฤกษาวิลเลจ 9 (รังสิต – คลอง 3) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
43 พฤกษาวิลเลจ 11 (รัตนาธิเบศร์ – ราชพฤกษ์) 5  – ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่ม
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– ประสานงานให้มีรถขายกับข้าว/ของสด ให้ลูกค้าในโครงการฯ ประจำจุด
– เพิ่มจำนวน รปภ. (กลางวัน 5 + กลางคืน 5)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1-14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  และมอบถุงยังชีพให้ทีมตำรวจน้ำที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเรือสัญจรเข้า-ออกโครงการฯ (ครั้งที่2-15/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่3-16/10/2554)
– จัดเตรียมโทรโข่งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อใช้ประกาศเตือนภัยและสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
44 พฤกษาวิลเลจ 17 (รังสิต-คลอง 3) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ
45 พฤกษาวิลเลจ 22 (ปิ่นเกล้า – สิรินธร) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มอพยพออกจากโครงการ เหลือลูกค้าในโครงการ 30 หลัง
46 พฤกษาวิลเลจ 28 (รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
47 พฤกษาวิลเลจ 30 (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) 2  – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 -18/10/2554)
– จัด รปภ. ดูแลบ้านลูกค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น กลางคืน 6 + กลางวัน 5 (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
48 พฤกษาวิลเลจ 31 (กาญจนาภิเษก – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
49 พฤกษาวิลเลจ 35 (รังสิต-คลอง 3) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
50 พฤกษาวิลเลจ Previlege (วงแหวน – รามอินทรา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
51 พฤกษาวิลเลจ Delight (วัชรพล-รังสิต) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– โครงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอพยพแล้ว
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (23/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าเพียง 2 หลังเท่านั้น (1/11/54)
52 พฤกษาวิลเลจ Scenery (รังสิต – คลอง 2) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถไว้อพยพลูกค้าแล้ว
53 พฤกษาวิลเลจ The Season (รังสิต – คลอง 3) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
54 ภัสสร 1 (รังสิต – คลอง 3)
** New **
5  – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 60 หลัง (31/1054)
55 ภัสสร 3 (รังสิต – คลอง 3)
** New **
5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
56 ภัสสร 4 (รังสิต – นครนายก) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 70 หลัง (31/10/54)
57 ภัสสร 7 (รัตนาธิเบศร์) 5  – อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 1 (20/10/54)
– อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 2 (21/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (21/10/54)
– ระบบประปามีปัญหา กปน. เปิด-ปิดน้ำเป็นเวลา ตั้งแต่ 30/10/54 เป็นต้นไป
– ระดับน้ำเริ่มคงที่
58 ภัสสร 8 (บางใหญ่) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ / เริ่มอพยพออกวันที่ 24/10/54
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 10 หลัง (31/10/54)
59 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 100 หลัง (31/10/54)
60 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) ริมคลอง 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
61 ภัสสร 14 (บางใหญ่) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูง โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 8 หลัง (31/10/54)
62 ภัสสร 26 (ราชพฤกษ์-ติวานนท์) 4  – จัดเตรียมเรือและรถยนต์หกล้อบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– อพยพลูกค้าไปพักเข้าอยู่อาศัยที่บ้านตัวอย่าง ที่โครงการภัสสร 29 (รังสิต-คลองสอง) และ ภัสสร 31 (Plant Light- ติวานนท์-รังสิต) จำนวน 11 ครอบครัว (19/10/54)
* มีลูกค้า 1 หลัง ที่ยืนยันจะอยู่ต่อในโครงการฯ ลูกค้ามีเรือ และเครื่องปั่นไฟ (21/10/54)
63 ภัสสร 29 (รังสิต – คลอง 3)
** New **
4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
64 The Plant (พระราม 5 – ราชพฤกษ์) 5  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งทำแนวกั้นด้านหลังโครงการเพิ่ม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 10 หลัง (31/10/54)
65 The Plant (สรงประภา)
** New **
5   – บริษัทฯ จัดเรือสำหรับ รปภ. ลาดตระเวณตรวจโครงการ (01/11/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าอยู่ในโครงการ 10 หลัง (01/11/54)
66 The Plant Light (ติวานนท์ – รังสิต) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
– เหลือลูกค้าในโครงการเพียง 4 หลัง
67 The Plant (วัชรพล)
** New **
2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
68 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
69 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/1 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
70 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/2 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
71 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/3 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
72 เนเชอร่า (ปิ่นเกล้า – พระราม 5) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
– บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าเพียง 4 หลัง
73 ไอวี่ เรสซิเดนท์ ปิ่นเกล้า 1  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (27/10/54)
– เปิดเครื่องสูบน้ำระบายออกตลอดเวลา / ระดับน้ำลดลง-แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ (28/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว เหลือลูกค้าในโครงการเพียง 17 หลัง
Advertisements

One response to “บ้านและคอนโดพฤกษา 73 โครงการจมน้ำ ตัวเลขยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด 1 พ.ย. 54

  1. อยากทราบว่าใครทราบว่านำ้ในหมู่บ้านพกฤษาวิลเลจ9รังสิตคลอง3

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s