61 หมู่บ้านพฤกษาจมน้ำ ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป Update ล่าสุด 28 ตุลาคม 2554

52 หมู่บ้านพฤกษา จมน้ำ

จากที่เมื่อวานผมได้รายงานไปว่ามี 52 หมู่บ้านของโครงการพฤกษาประสบอุทกภัย ปัจจุบันผ่านไป 1 วัน รายชือก็เพิ่มเป็น 61 หมู่บ้านอย่างน่าใจหายครับ

ข้อมูลรวบรวมโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ศูนย์ Pruksa Live เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม

สำหรับลูกบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ  ขอเรียนให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ตามประกาศของทางราชการ  เพราะหากระดับน้ำท่วมสูงแล้ว  เราจะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือท่านได้  ในรายงานนี้แสดงเฉพาะโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน  โดยไม่รวมโครงการที่อยู่ในความดูแลของนิติบุคคลของแต่ละหมู่บ้าน  และโครงการที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังนะครับ

ท่านใดต้องการทราบข้อมูลหรือประสานงานด้านความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ที่ Pruksa Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ลำดับ
โครงการ
ระดับความรุนแรง
มาตรการความช่วยเหลือ
(ณ วันที่ 28/10/2554
เวลา 14.00 น.)
1 บ้านพฤกษา 20 (ลำลูกกา-คลอง 2) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26-28/10/54)
2 บ้านพฤกษา D (รังสิต – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– ดำเนินการอพยพลูกค้าบางส่วนออกจากโครงการ (23/10/54)
– ประสานงานกับ อบต. และทหาร จัดหาเรือ-รถ อพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54)
3 บ้านพฤกษา 30/2 (บางบัวทอง) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
4 บ้านพฤกษา 31 (พุทธมณฑลสาย 4) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 – 13/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (18/10/2554)
5 บ้านพฤกษา 35 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
6 บ้านพฤกษา 38/1 (บางกรวย-ไทรน้อย) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
7 บ้านพฤกษา 39 (แก้วอินทร์ – บางใหญ่) 4  – โครงการฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (22/10/2554)
8 บ้านพฤกษา 40 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดหาเรือพาย จำนวน 2 ลำ บริการอพยพลูกค้า (26/10/54)
– มีรถทหารบริการอพยพหน้าโครงการฯ  (26/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (27/10/2554)
9 บ้านพฤกษา 41 (กันตนา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
10 บ้านพฤกษา 44 (รังสิต – คลอง 2) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการ
11 บ้านพฤกษา 45 (ลาดปลาดุก) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
12 บ้านพฤกษา 49/1 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
13 บ้านพฤกษา 49/2 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
14 บ้านพฤกษา 50 (กรุงเทพ-ปทุมธานี) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (20/10/2554)
15 บ้านพฤกษา นารา (โรจนะ-อยุธยา) 4  – ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 -14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารกล่องปรุงสดไปมอบให้ลูกค้าในโครงการฯ (18/10/2554)
16 บ้านพฤกษา 57 (ลำลูกกา – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
17 พฤกษาวิลล์ 7 (รังสิต – คลอง 2 ธัญญบุรี) 4  – บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (26/10/54)
18 พฤกษาวิลล์ 8/1 (สรงประภา – หลักสี่) ** New ** 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (28/10/54)
19 พฤกษาวิลล์ 15 (รัตนาธิเบศร์ – ซ.วัดไผ่เหลือง) 4  – จัดหาและวางกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม (20/10/54)
– จัดเตรียมเรือ 3 ลำ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
– ระดับน้ำยังสูงมาก ไม่สามารถเข้าพื้นที่ตรวจสอบภายในโครงการได้ (27/10/54)
20 พฤกษาวิลล์ 16 (รังสิต – คลอง 3) 4  – เพิ่มกระสอบทรายกั้นน้ำ จากเดิม 4,000 ถุง เป็น 6,000 ถุง (19/10/54)
– เพิ่มปั๊มน้ำเป็น 6 เครื่อง (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถยนต์หกล้อ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (25/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
21 พฤกษาวิลล์ 19 (ปิ่นเกล้า – วงแหวน) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
22 พฤกษาวิลล์ 20 (ลำลูกกา – ดอนเมือง) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / จัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
– บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดหาเรือ เพื่อบริการรับ-ส่งลูกค้า (28/10/54)
23 พฤกษาวิลล์ 22 (พระราม 5-2) 4  – เพิ่มปั๊มน้ำ และเสริมหินคลุกเพื่อกั้นน้ำ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22/10/54)
– มีรถบริการลูกค้า เข้า-ออกโครงการ จอดประจำอยู่หน้าปากซอย ตรงร.ร. The Rich (28/10/54)
24 พฤกษาวิลล์ 28 (บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
– ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน / มีลูกค้าบางรายไม่ยอมออกจากโครงการ (28/10/54)
25 พฤกษาวิลล์ 33
(ปิ่นเกล้า – วงแหวน 2)
4  – มีคันดิน/หินคลุกสูง 50 ซม.
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22-23/10/54)
– ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน (28/10/54)
26 พฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5) 1  – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ เนื่องจากระดับน้ำนอกโครงการสูงมาก (23/10/54)
27 พฤกษาวิลล์ 36  (สรงประภา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
28 พฤกษาวิลล์ 37 (วัชรพล – เพิ่มสิน) 2  – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ
– เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าอพยพออกจากโครงการโดยด่วน (28/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (28/10/54)
29 พฤกษาวิลล์ 41 (ติวานนท์ – รังสิต) 4  – บริษัทฯ จัดหารถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– อพยพลูกค้าทั้งหมดออกจากโครงการ (22-23/10/54)
– ระดับน้ำสูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ (26/10/54)
30 พฤกษาวิลล์ 46 (รังสิต – คลอง 3) 2  – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
31 เดอะคอนเนค 7/1 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
32 เดอะคอนเนค 7/2 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
33 พฤกษาวิลเลจ 4 (บางใหญ่) ** New ** 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (22/10/54)
34 พฤกษาวิลเลจ 5 (วงแหวน-รัตนาธิเบศร์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มอพยพออกจากโครงการ
35 พฤกษาวิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ) 1  – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
36 พฤกษาวิลเลจ 9 (รังสิต – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
37 พฤกษาวิลเลจ 11 (รัตนาธิเบศร์ – ราชพฤกษ์) 4  – ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่ม
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– ประสานงานให้มีรถขายกับข้าว/ของสด ให้ลูกค้าในโครงการฯ ประจำจุด
– เพิ่มจำนวน รปภ. (กลางวัน 5 + กลางคืน 5)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1-14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  และมอบถุงยังชีพให้ทีมตำรวจน้ำที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเรือสัญจรเข้า-ออกโครงการฯ (ครั้งที่2-15/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่3-16/10/2554)
– จัดเตรียมโทรโข่งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อใช้ประกาศเตือนภัยและสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
38 พฤกษาวิลเลจ 17 (รังสิต-คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ
39 พฤกษาวิลเลจ 22 (ปิ่นเกล้า – สิรินธร) ** New ** 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มอพยพออกจากโครงการ
40 พฤกษาวิลเลจ 28 (รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
41 พฤกษาวิลเลจ 30 (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) 4  – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 -18/10/2554)
– จัด รปภ. ดูแลบ้านลูกค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น กลางคืน 6 + กลางวัน 5 (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
42 พฤกษาวิลเลจ 31 (กาญจนาภิเษก – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
43 พฤกษาวิลเลจ 35 (รังสิต-คลอง 3) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
44 พฤกษาวิลเลจ Previlege (วงแหวน – รามอินทรา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
45 พฤกษาวิลเลจ Delight วัชรพล-รังสิต 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– โครงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอพยพแล้ว
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (23/10/54)
46 พฤกษาวิลเลจ Scenery (รังสิต – คลอง 2) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถไว้อพยพลูกค้าแล้ว
47 ภัสสร 4 (รังสิต – นครนายก) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
48 ภัสสร 7 (รัตนาธิเบศร์) 4  – อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 1 (20/10/54)
– อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 2 (21/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (21/10/54)
49 ภัสสร 8 (บางใหญ่) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ / เริ่มอพยพออกวันที่ 24/10/54
50 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
51 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) ริมคลอง 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
52 ภัสสร 14 (บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูง โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
53 ภัสสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) 4  – จัดเตรียมเรือและรถยนต์หกล้อบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– อพยพลูกค้าไปพักเข้าอยู่อาศัยที่บ้านตัวอย่าง ที่โครงการภัสสร 29 (รังสิต-คลองสอง) และ ภัสสร 31 (Plant Light- ติวานนท์-รังสิต) จำนวน 11 ครอบครัว (19/10/54)
* มีลูกค้า 1 หลัง ที่ยืนยันจะอยู่ต่อในโครงการฯ ลูกค้ามีเรือ และเครื่องปั่นไฟ (21/10/54)
54 The Plant (พระราม 5 – ราชพฤกษ์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งทำแนวกั้นด้านหลังโครงการเพิ่ม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
55 The Plant Light (ติวานนท์ – รังสิต) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
56 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
57 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/1 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
58 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/2 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
59 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/3 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
60 เนเชอร่า (ปิ่นเกล้า – พระราม 5) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
– บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (เหลือลูกค้าเพียง 4 หลัง)
61 ไอวี่ เรสซิเดนท์ ปิ่นเกล้า 1  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (27/10/54)
– เปิดเครื่องสูบน้ำระบายออกตลอดเวลา / ระดับน้ำลดลง-แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ (28/10/54)

คำจำกัดความของ “ระดับความรุนแรง”
ระดับ 1
 โครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากน้ำท่วม มีการทำคันกั้นน้ำและสูบน้ำออกแล้ว อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
ระดับ 2 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูงไม่เกิน 20 ซม.
ระดับ 3 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูง 20-40 ซม.
ระดับ 4 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถระบายน้ำได้ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระดับน้ำสูงเกิน 40 ซม

Advertisements

12 responses to “61 หมู่บ้านพฤกษาจมน้ำ ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป Update ล่าสุด 28 ตุลาคม 2554

 1. เป็นเจ้าของบ้านพฤกษา 20 อยู่ซอย 8 บ้านแฝด บ้านยังอยู่ในประกัน อยากทราบว่า ทางบริษัท
  จะให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

 2. อยากเข้าไปดูบ้านพฤกษา 18 มาก แต่เข้าไปไม่ได้ เป็นห่วงบ้าน เพราะมีโจรงัดบ้านไม่แว้นแต่ละวันเลยค่ะ ไม้ทราบอย่างนี้ไม่มีคนคอยดูแลหรือรับผิดชอบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินของบ้านให้ผู้อยู่อาศัยบ้างเลยหรือคะ ล้านก็จมน้ำไป แถมยังมีโจรใจบาปมาทำร้ายอีกแรงอีก

 3. พฤกษา40ระดับน้ำถึงไหนแล้วคะ ลด หรือ เพิ่ม เป็นห่วงบ้านมากค่ะ

 4. น้ำเข้าไปถึงบันไดบ้านชั้น 3-4 แล้วน่ะ ถ้าบ้านอยู่ในประกันจะช่วยดูแลยังงัย

 5. แล้วพกฤษาวิลเลจ Delight คลอง 4 ไม่เห็นแจ้งเลยว่าจะช่วยเหลืออะไรเลย

 6. พฤกษาวิลล์ 33 ระดับน้ำในตัวบ้านถึงเอว ละครับพี่่น้อง

 7. พฤกษาวิเลจ 5 ยังมีคนอยู่ ช่วยเข้าไปช่วยเหลือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 8. พฤกษา 30 เฟส 1 เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เป็นห่วงบ้านมากเลย ระดับน้ำในบ้าน และถนนในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างค่ะ

 9. จองบ้านกับพฤกษา40เมื่อวันที่09/10/11แล้วเกิดวิกฤตน้ำท่วมจะโดนยึดเงินจองไหม

 10. ขอถุงยังชีพให้ม.พฤกษา26 มีคนอยู่ข้างในประมาณ35หลังยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล

  • น้ำท่วมประมาณไหนแล้วคะ แล้วได้รับความช่วยเหลือหรือยัง จะช่วยแจ้งหน่วยงานให้เข้าไปช่วยเหลือค่ะ

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s