52 หมู่บ้านพฤกษาจมน้ำ ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป Update ล่าสุด 27 ตุลาคม 2554

52 หมู่บ้านพฤกษา จมน้ำ

ต้องขอออกตัวเลยว่าตอนนี้ผมไม่สามารถติดตามรายชื่อและระดับความสูงของน้ำที่ประสบอุทกภัยได้แล้ว เพราะปัจจุบันมหาอุทกภัยครั้งนี้ได้กวาดถิ่นฐานของประชาชนหลายร้อยหมู่บ้าน ตั้งแต่ระดับ 20 เซนติเมตร จนถึง 3 เมตร และหมู่บ้านพฤกษา ที่เคยสร้างโครงการรวมแล้วทั้งสิ้นหลายร้อยโครงการย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้

นี่เป็นรายชื่อของ 52 หมู่บ้านของโครงการพฤกษา ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับ ข้อมูลรวบรวมโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ศูนย์ Pruksa Live เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม

รายงานนี้แสดงเฉพาะโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน  โดยไม่รวมโครงการที่อยู่ในความดูแลของนิติบุคคลของแต่ละหมู่บ้าน  และโครงการที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังนะครับ

ท่านใดต้องการทราบข้อมูลหรือประสานงานด้านความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ที่ Pruksa Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ลำดับ
โครงการ
ระดับความรุนแรง
มาตรการความช่วยเหลือ
(ณ วันที่ 27/10/2554
เวลา 11.00 น.)
1 บ้านพฤกษา 20 (ลำลูกกา-คลอง 2) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54)
2 บ้านพฤกษา D (รังสิต – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– ดำเนินการอพยพลูกค้าบางส่วนออกจากโครงการ (23/10/54)
– ประสานงานกับ อบต. และทหาร จัดหาเรือ-รถ อพยพลูกค้าออกจากโครงการ (26/10/54)
3 บ้านพฤกษา 30/2 (บางบัวทอง) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
4 บ้านพฤกษา 31 (พุทธมณฑลสาย 4) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1 – 13/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (18/10/2554)
5 บ้านพฤกษา 35 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
6 บ้านพฤกษา 38/1 (บางกรวย-ไทรน้อย) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
7 บ้านพฤกษา 39 (แก้วอินทร์ – บางใหญ่) 4  – โครงการฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการ (22/10/2554)
8 บ้านพฤกษา 40 (รังสิต-คลองสาม) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดหาเรือพาย จำนวน 2 ลำ ช่วยอพยพ (26/10/54)
– มีรถทหารบริการอพยพหน้าโครงการฯ  (26/10/54)
9 บ้านพฤกษา 41 (กันตนา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
10 บ้านพฤกษา 44 (รังสิต – คลอง 2) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (ครั้งที่1-18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการ
11 บ้านพฤกษา 45 (ลาดปลาดุก) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
12 บ้านพฤกษา 49/1 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
13 บ้านพฤกษา 49/2 (บางใหญ่-แก้วอินทร์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
14 บ้านพฤกษา 50 (กรุงเทพ-ปทุมธานี) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการ  (ครั้งที่1 – 20/10/2554)
15 บ้านพฤกษา นารา (โรจนะ-อยุธยา) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 -14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่2 – 18/10/2554)
– บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารกล่องปรุงสดไปมอบให้ลูกค้าในโครงการฯ (18/10/2554)
16 บ้านพฤกษา 57 (ลำลูกกา – คลอง 3) ** New ** 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
17 พฤกษาวิลล์ 7 (รังสิต – คลอง 2 ธัญญบุรี) 4  – บริษัทฯ จัดรถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
18 พฤกษาวิลล์ 15 (รัตนาธิเบศร์ – ซ.วัดไผ่เหลือง) 4  – จัดหาและวางกระสอบทรายกั้นน้ำเพิ่มเติม (20/10/54)
– จัดเตรียมเรือ 3 ลำ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
19 พฤกษาวิลล์ 16 (รังสิต – คลอง 3) 4  – เพิ่มกระสอบทรายกั้นน้ำ จากเดิม 4,000 ถุง เป็น 6,000 ถุง (19/10/54)
– เพิ่มปั๊มน้ำเป็น 6 เครื่อง (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถยนต์หกล้อ บริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ หรืออพยพออกจากโครงการฯ (25/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
20 พฤกษาวิลล์ 19 (ปิ่นเกล้า – วงแหวน) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
21 พฤกษาวิลล์ 20 (ลำลูกกา – ดอนเมือง) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / จัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
22 พฤกษาวิลล์ 22 (พระราม 5-2) 4  – เพิ่มปั๊มน้ำ และเสริมหินคลุกเพื่อกั้นน้ำ (20/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22/10/54)
23 พฤกษาวิลล์ 28 (บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ (ปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลา)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
24 พฤกษาวิลล์ 33
(ปิ่นเกล้า – วงแหวน 2)
4  – มีคันดิน/หินคลุกสูง 50 ซม.
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (22-23/10/54)
25 พฤกษาวิลล์ 35 (พระราม 5) 1  – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
– บริษัทฯ จัดรถบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ เนื่องจากระดับน้ำนอกโครงการสูงมาก (23/10/54)
26 พฤกษาวิลล์ 36  (สรงประภา) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
27 พฤกษาวิลล์ 37 (วัชรพล – เพิ่มสิน) ** New ** 2  – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ
– เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
28 พฤกษาวิลล์ 41 (ติวานนท์ – รังสิต) 4  – บริษัทฯ จัดหารถบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ (21/10/54)
– อพยพลูกค้าทั้งหมดออกจากโครงการ (22-23/10/54)
– ระดับน้ำสูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ (26/10/54)
29 พฤกษาวิลล์ 46 (รังสิต – คลอง 3) 2  – มีคันดินกั้นด้านหน้าโครงการ
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (24/10/54)
– บริษัทฯ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้ลูกค้าต่อไป
30 เดอะคอนเนค 7/1 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
31 เดอะคอนเนค 7/2 (ดอนเมือง-วิภาวดี) 4  – บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (25/10/54)
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว (26/10/54)
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ
32 พฤกษาวิลเลจ Previlege (วงแหวน – รามอินทรา) ** New ** 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
33 พฤกษาวิลเลจ 5 (วงแหวน-รัตนาธิเบศร์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ
34 พฤกษาวิลเลจ 7 (ประชาอุทิศ) 1  – เร่งสูบน้ำระบายออก จนน้ำลดระดับจากเดิม/แห้ง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
35 พฤกษาวิลเลจ 9 (รังสิต – คลอง 3)
** New **
4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
36 พฤกษาวิลเลจ 11 (รัตนาธิเบศร์ – ราชพฤกษ์) 4  – ตั้งเต็นท์บริการน้ำดื่ม
– บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– ประสานงานให้มีรถขายกับข้าว/ของสด ให้ลูกค้าในโครงการฯ ประจำจุด
– เพิ่มจำนวน รปภ. (กลางวัน 5 + กลางคืน 5)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่1-14/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  และมอบถุงยังชีพให้ทีมตำรวจน้ำที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเรือสัญจรเข้า-ออกโครงการฯ (ครั้งที่2-15/10/2554)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ (ครั้งที่3-16/10/2554)
– จัดเตรียมโทรโข่งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อใช้ประกาศเตือนภัยและสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
37 พฤกษาวิลเลจ 17 (รังสิต-คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ
38 พฤกษาวิลเลจ 28 (รัตนาธิเบศร์ – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
39 พฤกษาวิลเลจ 30 (แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์) 4  – บริษัทฯ จัดเตรียมเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในโครงการฯ  (ครั้งที่1 -18/10/2554)
– จัด รปภ. ดูแลบ้านลูกค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น กลางคืน 6 + กลางวัน 5 (21/10/54)
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
40 พฤกษาวิลเลจ 31 (กาญจนาภิเษก – บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าทั้งหมดอพยพออกจากโครงการแล้ว
41 พฤกษาวิลเลจ 35 (รังสิต-คลอง 3) 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ
42 พฤกษาวิลเลจ Delight วัชรพล-รังสิต 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– โครงการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอพยพแล้ว
43 พฤกษาวิลเลจ Scenery (รังสิต – คลอง 2)
** New **
3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– บริษัทฯ จัดเตรียมรถไว้อพยพลูกค้าแล้ว
44 ภัสสร 4 (รังสิต – นครนายก) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
45 ภัสสร 7 (รัตนาธิเบศร์) 4  – อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 1 (20/10/54)
– อพยพลูกค้าออกจากโครงการ รอบที่ 2 (21/10/54)
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (21/10/54)
46 ภัสสร 8 (บางใหญ่) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
– ลูกค้าบางส่วนเริ่มอพยพออกจากโครงการ / เริ่มอพยพออกวันที่ 24/10/54
47 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
48 ภัสสร 12 (รังสิต – คลอง 3) ริมคลอง 2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
49 ภัสสร 14 (บางใหญ่) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูง โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
50 ภัสสร 26 (ราฃพฤกษ์-ติวานนท์) 4  – จัดเตรียมเรือและรถยนต์หกล้อบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกในโครงการฯ
– อพยพลูกค้าไปพักเข้าอยู่อาศัยที่บ้านตัวอย่าง ที่โครงการภัสสร 29 (รังสิต-คลองสอง) และ ภัสสร 31 (Plant Light- ติวานนท์-รังสิต) จำนวน 11 ครอบครัว (19/10/54)
* มีลูกค้า 1 หลัง ที่ยืนยันจะอยู่ต่อในโครงการฯ ลูกค้ามีเรือ และเครื่องปั่นไฟ (21/10/54)
51 The Plant (พระราม 5 – ราชพฤกษ์) 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งทำแนวกั้นด้านหลังโครงการเพิ่ม
– บริษัทฯ มอบถุงยังชีพให้ลูกค้า (27/10/54)
52 The Plant Light (ติวานนท์ – รังสิต) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
53 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
54 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/1 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
55 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/2 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
56 พฤกษาทาวน์ (ราชพฤกษ์) 18/3 4  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / ระดับน้ำสูงมาก โครงการอยู่ในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม
– บริษัทฯ จัดรถ / เรือบริการอพยพลูกค้าออกจากโครงการฯ (27/10/54)
57 เนเชอร่า (ปิ่นเกล้า – พระราม 5) 3  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการฯ
– บริษัทฯ จัดเรือบริการลูกค้า เพื่อใช้สัญจรเข้า-ออกโครงการฯ
– ลูกค้าส่วนใหญ่อพยพออกจากโครงการแล้ว
58 ไอวี่ เรสซิเดนท์
ปิ่นเกล้า ** New **
2  – เร่งดำเนินการช่วยเหลือ / เร่งสูบน้ำระบายออกจากโครงการ

คำจำกัดความของ “ระดับความรุนแรง”
ระดับ 1
 โครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากน้ำท่วม มีการทำคันกั้นน้ำและสูบน้ำออกแล้ว อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้
ระดับ 2 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูงไม่เกิน 20 ซม.
ระดับ 3 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขัง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน มีคันกั้นน้ำแต่น้ำเอ่อล้นเข้าภายในโครงการฯ ระดับน้ำสูง 20-40 ซม.
ระดับ 4 โครงการที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมฉับพลัน/น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถระบายน้ำได้ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ระดับน้ำสูงเกิน 40 ซม

Advertisements

8 responses to “52 หมู่บ้านพฤกษาจมน้ำ ระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป Update ล่าสุด 27 ตุลาคม 2554

 1. หมู่บ้านผมพฤกษาวิลเลจ 21 Delight ลำลูกกา-คลอง 4 ก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเพื่อนๆโครงการอื่นของพฤกษา ตั้งแต่ก่อนน้ำจะท่วม จนถึงปัจจุบัญ ก็ไม่มีความช่วยเหลือใดๆจากทางโครงการเลย ระดับน้ำภายในหมู่บ้าน เมตรกว่าๆ อีกไม่กี่สิบกว่าเซ็นจะถึงมิเตอร์ไฟฟ้า ภายในตัวบ้านก็ประมาณ 80 เซ็น ทั้งๆที่หมู่บ้านนี้ยังไม่ได้โอนเป็นนิติบุคคลยังอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ แต่ก่อนน้ำท่วมกลับมีการเตรียมการที่ถือว่าอ่อนไร้การเหลียวแลที่สุดในหมู่บ้านใก้ลเคียงกันในเส้นลำลูกกาคลองสี่เลยที่เดียว พอน้ำท่วม คนงาน วิศวกรโครงการ ต่างพากันปิดมือถือหนีกันหมด โทรไป Callcenter ก็ไม่ได้รับคำตอบ มีแต่บอกว่า “แล้วจะให้โครงการทำยังไงละค่ะ” หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ถือว่าทางพฤกษา อ่อนทาง CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ …) อย่างมาก ณ.ปัจจุบัญ 5/11/54 หมู่บ้านผมก็ยังคงจมน้ำเน่าอยู่ ขโมยก็พายเรือขึ้นบ้านกันวันเว้นวัน นี่หรือ?คือโครงการที่สร้างและยังไม่เสร็จของพฤกษา เขากล้าปล่อยให้พวกเราประสบปัญหาแบบนี้เพียงลำพัง? ไร้การช่วยเหลือ สงสารก็แต่ลูกบ้านคนใหม่ที่เพิ่งซื้อบ้านมาต้องประสบชะตากรรมเดียวกัน ทั้งๆที่พวกเรายังไม่ได้เป็นนิติบุคคลเลย…

 2. พฤกษา11 เลียบคลอง 3 ในตัวบ้านน้ำท่วมถึงระดับคอแล้วแต่ทำไมไม่การpostเรื่องความเสียหาย หรือpostว่าเป็นหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ระดับรุนแรง ที่สำคัญยังไม่มีหน่วยงานใดใด
  ของหมู่บ้านออกมาช่วยเหลือ นิติบุคคล ก้อหนีลูกบ้าน
  ไม่มีความรับผิดชอบแย่ จิงๆ
  อบต. อบจ. ทหาร ตำรวจ ก้อไม่ม่ีเข้าไปดูแลเลย
  อาหาร น้ำดิ่ม คนแก่ คนชรา เยอะแยะ ในหมู่บ้าน
  ไม่เหนหัวเลยซักคน ที่จะคิดเข้าไปช่วย
  ต้องร้องเรียน ศคบ.

 3. ตอบอย่างตรงๆนะครับ อาจฟังขัดหู แต่มันเป็นความจริง

  บริษัทขายบ้าน (พฤกษา, L&H, แสนสิริ, คิวเฮาส์ ฯลฯ) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ กับอุทกภัยครั้งนี้เลย ถ้าบ้านหลังนั้นโอนไปแล้วหรือโครงการนั้นโอนให้นิติบุคคลรับผิดชอบไปแล้วครับ

  ถ้าบริษัทไหนช่วยเหลือ ก็ทำด้วยน้ำใจล้วนๆครับ

 4. พฤกษาวิลล์7 เป็นอย่างไรบ้าง

 5. ทางบริษัทมีนโยบายช่วยเหลืออย่างไรหลังน้ำลด
  ส่วนบ้านที่ยังไม่หมดประกันโครงสร้างในตัวอาคาร สามารถแจ้งความเสียหายได้ไหม
  เช่นบ้านทรุดทำให้บ้านร้าว หรือแตก
  ส่วนคนดูแลโครงการพฤกษาวิลล์7 ห่วยมาก หายก่อนลูกบ้านอีก

  • นโยบายต่างๆรบกวนสอบถามเองจากทางพฤกษานะครับ 1739

   ตอบอย่างตรงๆนะครับ อาจฟังขัดหู แต่มันเป็นความจริง

   เรื่องบ้านทรุด ร้าว แตกเพราะน้ำท่วมเป็นอุทกภัย ไม่ใช่ความผิดของโครงการครับ (โครงการก็ไม่ได้ต้องการให้น้ำท่วม)

   การช่วยเหลือจริงๆ ไม่ต้องมีเลยก็ได้ เพราะไม่ใช่บ้านของบริษัท เป็นบ้านของเจ้าของบ้านที่จำเป็นต้องรับผิดชอบดูแลเอง แต่ถ้าบริษัทไหนช่วย ผมจะถือว่าบริษัทนั้นมีน้ำใจมากครับ

 6. เป็นลูกบ้านพฤกษาวิลล์ 1 คลองสอง ลำลูกกา เหมือนกัน แต่ทำไมไม่ได้รับการช่วยเหลือ และการช่วยเหลือมักมาช้ามาก อย่าพูดถึงแค่เรื่องน้ำท่วมครั้งนี้เลย แค่ฝนตกหนัก ก้อท่วมหนักแล้ว
  เค้าบอกว่าที่นี่เคยมีลูกบ้านไปร้องเรียนถึงสำนักงาน ทำให้ทางพฤกษาไม่ค่อยพอใจ แต่ไม่ทราบว่าตกลงเราซื้อบ้านแล้ว และหลังจากนั้นก้อไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนใช่มั้ย

 7. ลูกบ้าน:พฤกษาวิลล์ 1 ลำลูกกา คลอง 2

  พฤกษาวิลล์ 1 ลำลูกกา คลอง 2 ในตัวบ้านน้ำท่วมถึงระดับคอแล้วแต่ทำไมไม่การpostเรื่องความเสียหาย หรือpostว่าเป็นหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ระดับรุนแรง ที่สำคัญยังไม่มีหน่วยงานใดใด
  ของหมู่บ้านออกมาช่วยเหลือ

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s