บ้านหลังแรก ถาม-ตอบ 20 ข้อ Update: ประกาศนโยบายแล้ว!

บ้านหลังแรก คอนโด บ้านเดี่ยว นโยบาย ประชาชน ภาษีคืน 5 แสน

บ้านหลังแรก

ข่าวด่วนพิเศษ สำหรับคนอยากได้บ้าน! กระจ่างแล้วนโยบายบ้านหลังแรก รายละเอียดปลีกย่อย รอแถลงอีกรอบหนึ่ง

อ้างอิงจาก สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น ครับ

ครม.ไฟเขียว บ้านหลังแรก ลดภาษี 10%เริ่ม 22 ก.ย. ถึงสิ้นปี 55 รมช.คลัง เผยเปิดกว้างแบงก์รัฐใช้ไม่ใช้ดอกเบี้ย 0%

วันนี้ (20 กันยายน 2554) ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการบ้านหลังแรก ลดภาษี 10% เริ่ม 22 ก.ย. ถึงสิ้นปี 55 โดย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเงื่อนไขหลักและกฎเกณฑ์ที่นำเสนอเป็นบ้านราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ผู้ซื้อบ้านหลังแรกสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้

ส่วนกรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยังไม่ชัดเจน จะสนับสนุนดอกเบี้ยบ้านหลังแรก 0% หรือไม่นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้ว ทางกระทรวงการคลังจะไม่เอานโยบายดอกเบี้ยมาใช้ แต่สถาบันทางการเงินทุกแห่งที่เป็นของรัฐและเอกชน ก็สามารถที่จะนำนโยบายดอกเบี้ย 0% มาใช้ในทางการตลาด เพื่อจูงใจผู้ซื้อบ้านหลังแรกให้ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากมาตรการดังกล่าวผ่านการเห็นชอบและอนุมัติในหลักการแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการทันที

เวปไซต์ อ้างอิง

UPDATE!: ประกาศนโยบายแล้วครับ

(1)เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

(2)ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

(3)การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี

(4)ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(5)ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

(6)ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ตรงนี้ผมหาข้อมูลมาจากการรวบรวมจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ ไม่ได้ฟันธง ถ้ามีผิดก็จะแก้ให้ครับ

 1. คอนโด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – นับ
 2. ที่ดินเปล่า นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – ไม่นับ
 3. ปลูกบ้านเอง นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – ไม่นับ
 4. บ้านเกิน 5 ล้าน จะใช้สิทธิ์ได้ที่ 5 ล้านหรือไม่ได้เลย? – ไม่ได้เลย
 5. ได้บ้านมาเป็นมรดกหลังหนึ่ง แล้วไปซื้ออีกหลังหนึ่ง นับเป็นบ้านหลังแรกไหม? – (อาจจะได้ ถ้าไม่เคยผ่อนบ้านที่ได้มาเป็นมรดก) update ไม่แน่ครับ ฟังจากวิทยุต้องไม่มีชื่อในกรรมสิทธิ์ด้วย
 6. ดอกเบี้ย 0% มีไหม? – ไม่มีจากรัฐ รอดู ธอส.
 7. ถ้ามี 0% แล้วมีกี่ปี มีข้อจำกัดอะไรบ้าง? – ไม่มีดอกเบี้ย 0%
 8. ถ้าขายบ้านต่อแล้วเสียสิทธิทางภาษีไหม? – ต้องเป็นเจ้าของ 5 ปี
 9. เงื่อนไขผูกมัดมีอะไรบ้าง ระยะเวลานานเท่าใด? – 5 ปี
 10. จะจ่ายเงินคืนให้อย่างไร? – หักลดหย่อนจากภาษีเงินได้ ตามฐานภาษีของแต่ละคน
 11. หักลดหย่อนสูงสุดเท่าไร? – บ้าน 5 ล้านพอดี หักจริงๆได้ 1.85 แสนบาท จากฐานภาษี 37%
 12. ไม่เสียภาษีได้ประโยชน์ไหม? – ไม่ได้
 13. เสียภาษี 10% ซื้อบ้าน 2 ล้านหักอย่างไร? – คิด 2 แสน จาก 2 ล้าน หาร 5 ปี ได้ ปีละ 40,000 เท่ากับประหยัดภาษีไปปีละ 10% จาก 40,000 ก็คือ 4,000 บาท
 14. ดูอย่างไรว่าเป็นบ้านหลังแรก – รายชื่อการผ่อนบ้าน เช็คจากสินเชื่อว่าเคยผ่อนบ้านหรือไม่
 15. นับจากวันไหนว่าซื้อบ้าน – วันโอนกรรมสิทธิ์
 16. คนที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายได้เท่าไหร่ – มากกว่า 150,000 บาทต่อปี นับจากรายได้ที่ยื่นภาษีเท่านั้น
 17. คนรับสิทธิ์มีประมาณกี่คน – 2 ล้านคนเศษ นับเป็น 20 กว่า % จากประชากรผู้ยื่นแบบเสียภาษี
 18. กู้ร่วมกับแฟนได้หรือไม่ – ได้
 19. คนหนึ่งจำกัดกี่หลัง – 1 หลังเท่านั้น
 20. จำกัดธนาคารที่ยื่นขอกู้หรือไม่ – ไม่จำกัด
ข้อมูลอ้างอิง นสพ ผู้จัดการ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า จากการคำนวณสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามฐานการจ่ายภาษีรายได้ของบุคคลธรรมดา กรณีตัวอย่าง ซื้อบ้านราคา 5 ล้านบาท สามารถหักลดหย่อนก่อนการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี 5 แสนบาท จะพบว่า ผู้ที่มีฐานรายได้150,001-500,000 บาท ฐานภาษี 10% เมื่อคำนวณแล้วจะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 10,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 50,000 บาท

ฐานรายได้ 500,001-1,000,000 บาทฐานภาษี 20% หักลดหย่อนภาษีได้ปีละ20,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 100,000 บาท,ฐานรายได้ 1,000,001-4,000,000 บาท ฐานภาษี 30% หักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 30,000 บาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 150,000 บาท และฐานรายได้ 4,000,001 บาท ขึ้นไป ฐานภาษี37% หักลดหย่อนภาษีได้ 37,000บาท รวม5 ปี หักลดหย่อนภาษีได้ 185,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีจะได้รับประโยชน์มากน้อยตามฐานอัตราภาษี และราคาบ้าน โดยผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีฐานการจ่ายภาษีที่ 37% และต้องซื้อบ้านราคาสูงสุด5 ล้านบาท จะได้รับประโยชน์ 185,000 แสนบาท

รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จาก ThinkOfLiving.COM/tag/บ้านหลังแรก/ 
Advertisements

48 responses to “บ้านหลังแรก ถาม-ตอบ 20 ข้อ Update: ประกาศนโยบายแล้ว!

 1. สอบถามหน่อยค่ะ คือพอดีคนที่รู้จักจะขายบ้านให้ในราคา 2700,000 บาท อยากถามว่าเเบบนี้ถือว่าเข้าร่วมโครงการไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ ^^

 2. ขอบคุณมากครับ ขอถามต่ออีกหน่อยนะครับ ถ้าโครงการไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ มีเพียงแต่ใบเสร็จรับเงิน จะได้มั้ยครับ
  หรือว่าต้องใช้หลักฐานตอนโอนบ้านที่ที่ดิน เนื่องจากมีราคาระบุอยู่ แต่ผมเข้าใจว่าทางที่ดินจะไม่ได้ให้กลับมาด้วย. หรือต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้ครับ
  ตอนนี้กลุ้มใจเนื่องจากจะต้องโอนสัปดาห์หน้าแล้วครับ

 3. จ่ายเงินให้ใคร ก็ต้องให้คนนั้นออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้ครับ

 4. รบกวนถามหน่อยครับ ถ้าซื้อด้วยเงินสล้อล้วจะเอาหลักฐานอะไร มายืนยันราคาที่ซื้อบ้านหรือครับ

 5. บ้านมือสองก็กู้ไม่ได้ใช่ไม๊คะ

 6. แม่มีบ้านหลายหลัง ยกให้เป็นมรดก 1หลังแต่ยังไม่ได้โอน ต่อมาแม่จะขายบ้านอีกหลัง ซึ่งไม่ใช่หลังที่ยกให้เป็นมรดก เราสามารถกู้โครงการบ้านหลังแรกซื้อบ้านแม่ได้หรือไม่

  • ไม่ได้ครับ บ้านใหม่เท่านั้น “อสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน”

 7. ถ้าซื้อบ้าน 2,000,000 บาท ภาษี ฐาน 10 % ลดได้ 200,000 บาท 5 ปี ตกปีละ 40,000 บาท แต่ถ้าปี นี้ เสียภาษี ฐาน 10 % และ ปีหน้าเปลี่ยนงาน ทำให้เสียภาษี ฐาน 20 %
  ปี ที่เสียฐาน 20 % จะสามารถหักลดหย่อนได้ 40,000 หรือ 80,000 บาทครับ

 8. อยากทราบว่าถ้าเคยมีบ้านอยู่แล้ว แต่ซื้อสด ไม่ได้กู้ แล้วจะมาซื้อเพิ่ม โดยการกู้ จะใช้สิทธิลดหย่อนได้ไหม

 9. บ้าน มือ สอง อะครับ จะเรียกว่า บ้านหลัง แรก ได้ไหม

 10. 1. ผมเสียภาษีฐาน 10% และเมื่อหักลดหย่อนทุกประการแล้วจะได้เงินคืนภาษีกลับมาไม่ถึงเกณท์จ่ายภาษีเพิ่ม และจะซื้อบ้านหลังแรกด้วยเงินสดไม่กู้แบงค์ จะได้ภาษีบ้านหลังแรกคืนเพิ่มเติมอีกไหมครับ

  2. ถ้าผมเคยมีบ้านมาแล้ว และได้ขายไปปีก่อน จะกลับมาซื้อบ้านหลังแรก ได้สิทธิ์นี้ไหมครับ

 11. ถ้าซื้อบ้านหลังแรก ซื้อด้วยเงินสด 5 ล้านบาท และเหลือระยะเวลาทำงานอีก 3 ปี ที่ยื่นภาษีเงินได้ กรณีนี้จะคำนวณลดหย่อนอย่างไร

 12. ขอถามค่ะ
  – เคยเป็นผู้กู้ร่วมกับแฟนเก่าซื้อคอนโด ไม่แน่ใจว่าถือกรรมสิทธิ์คู่หรือไม่
  จะตรวจสอบอย่างไรค่ะ

  – นโยบายนี้ ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมค่ะ (กรรมสิทธิ์บานเป็นของพ่อ แต่เราเป็นเจ้าบ้าน)
  เพราะเคยอ่านนโยบายดอกเบี้ย 0% มันมีเงื่อนไขนี้อยู่ด้วย

 13. กรณีผู้กู้ร่วม คนใดคนหนึ่งเคยกู้บ้านไปแล้ว แต่อีกคนยังไม่เคย
  ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่หรือเปล่าค่ะ

 14. ขอบคุณค่ะ คือเรื่องภาษีหนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพราะเพิ่งเคยเสียภาษีปีที่แล้วเองค่ะ
  ส่วนเรื่องลดหย่อน คือหนูไม่มีประกันชีวิต ไม่ได้ลดหย่อนอะไร ปีที่แล้วได้คืนภาษีประมาณ 7- 8000 กว่าบาท แต่เพื่อนที่ทำงานคล้ายๆกัน ได้คืนเกือบ 2 หมื่น เพราะเค้ามีบ้านกับประกันชีวิต แล้วแบบนี้มันต่างกับลดหย่อนดอกเบี้ยยังไงคะ ขอบคุณที่ช่วยอธิบายค่ะ สับสนจิงๆๆเด็กน้อยมากมาย

 15. สอบถามดังนี้ครับ
  ผมมีบ้านเอื้ออาทรแล้ว คงเข้าโครงการบ้านหลังแรกไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ
  ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับ
  ผมมีแฟนทำงานแต่ไม่มีการเสียภาษี แต่ยังไม่มีบ้าน
  แต่ผมมีบ้านแล้ว ทำงานมีการเสียภาษี
  ถ้ากู้ร่วมกัน ให้เป็นชือแฟนน่าจะได้เข้าโครงการบ้านหลังแรกอยู่หรือเปล่าครับ
  แต่เงินภาษีที่คืน ผมมีสิทธิ์ได้คืนหรือเปล่าครับ
  ขอบคุณครับ

 16. หนูเพิ่งเรียนจบ เพิ่งทำงานภาษีทั้งปี รวม 3 แสนกว่าบาท กำลังจะผ่อนคอนโดราคาแค่ 890,000 บาท ช่วยอธิบายหน่อยสิคะ ว่าได้ลดหย่อนยังไงบ้างค่ะ แล้วต่างกับลดหย่อยดอกเบี้ยตามปกติอย่างไร

  • 3 แสนกว่าบาท สมมุติว่าหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนโน่นนี่ รวมลดหย่อนดอกเบี้ยไปแล้ว เหลือ 200,000 บาท ต้องจ่ายภาษีเงินได้ 10% ใช่ไหมครับคือ 200,000 บาท คอนโด 890,000 ก็จะเอามาคิดหักลดหย่อนได้ 89,000 หาร 5 เพราะหักได้ 5 ปี ปีละเท่าๆกัน เหลือ 17,800 นำมาลบจาก 200,000 = 182,200 ก็คือจะจ่ายภาษีที่ยอด 182,200 x 10% = 18,220 ประหยัดภาษีไปปีละ 1,780 บาทครับ

 17. คอนโดมือสอง ร่วมโครงการได้มั้ยครับ

 18. ถ้าซื้อบ้านที่ ชื่อเราเป็นบ้านหลังแรก แต่แฟนไม่ใช่หลังแรก ทำกู้ร่วมจะหักภาษีได้เต็มราคาบ้านหรือได้ครึี่งเดียวครับ

 19. เอาบ้านจำนองแล้วกู้ร่วมกับพ่อแม่ ถือว่าเสียสิทธิ์บ้านหลังแรกมั้ยคะ

  • บ้านเดิมตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเปล่าละครับ ถ้าเป็นก็คือเคยมีบ้านแล้วครับ

   • เป็นชื่อคุณพ่อค่า แค่เอาชื่อเราไปร่วมกู้เพื่อซ่อมแซมเฉยๆ พอดีเรากำลังจะดูบ้านใหม่ เลยอยากรู้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ อย่างนี้น่าเราน่าเข้าข่ายมีสิทธิ์ใช่มั้ยคะ

    ขอบคุณล่วงหน้าอีกทีค่ะ

 20. ลดค่าโอน ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ ลดภาษีซื้อขายบ้าน แบบที่เคยทำมา ยังจะตรงไปตรงมากว่า ทุกคนมีสิทธิ์ได้ประโยชน์เท่าๆกัน

 21. หักได้เต็มมูลค่าการซื้อขายครับ ไม่เกี่ยวกับ จอง ดาวน์ อะไรกี่ %

 22. อ่านจบแล้ว เข้าใจว่าเอาพวกเงินจอง เงินดาวน์มาหักลดหย่อนไม่ได้
  ใช่มั๊ยคะ ?
  เพราะเห็นว่าให้นับหลังจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ?

 23. สอบถามครับ บ้านผม 6 ล้าน แต่จะกู้แค่ 5 ล้าน สามารถเข้าร่วมขอใช้ประโยชน์ทางภาษีกับนโยบายนี้ได้หรือเปล่าครับ

 24. สรุปว่าเป็นนโยบายช่วยคนรวย หาเสียงคนจนนิคะ … ไม่ไหวปะ

 25. ถ้าอย่างนั้นบ้านราคาจริงเกิน5ล้าน(สมมุติ5.5) แต่เราขอกู้แค่5ล้านบ้านเพื่อได้สิทธิ์ก็ได้เปล่าครับ

 26. กรณีกู้ร่วมกับแฟน แต่แฟนเรารายได้ไม่เกิน 150000 ส่วนตัวเราโดนฐาน 20 % จะคิดสัดส่วนยังไง

 27. อัพเดทแล้วครับ

 28. สมัยก่อนเพื่อนซื้อคอนโดแต่ให้ผมช่วยกู้ร่วม
  ผมยังสามารถเข้าโครงการนี้ได้มั้ยครับ

 29. โอนเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2553 อยู่ในเงื่อนหรือไม่ครับ

 30. ต้องให้แฟนเป็นผู้ซื้อและเจ้าของครับ

 31. เคยผ่อนคอนโดไว้เมื่อหลายปีก่อน ยังผ่อนไม่หมด เป็นเจ้าของคนเดียว
  ตอนนี้ไปกู้ร่วมกับแฟนเพื่อซื้อบ้านหลังแรก – แฟนไม่เคยผ่อนบ้าน/คอนโดใดๆ เลย สามารถใช้สิทธิได้หรือไม่

 32. วันไหนที่เริ่มนับวันแรกคะ
  วันแรกที่วางเงินดาวน์ หรือเงินจอง วันเซ็นสัญญา หรือวันอะไร วันไหนถึงจะได้สิทธิ์ ??? อยากรู้คร่ะ

ส่งข้อความ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s